• Najbardziej nowoczesne pompy ciepła

  • Pierwsze urządzenie pracuje nieprzerwanie i bezawaryjnie od 2007 roku

  • Koszt eksploatacji dla domu 220m2 to tylko 210zł na miesiąc

Pobierz nasz najnowszy katalog

KATALOG PL KATALOG ENG

reszewskiNasza firma powstała w 2016 jako wyłącznie Polska inicjatywa naszych inżynierów specjalizujących się od wielu lat w pracach badawczych dotyczących pomp ciepła. 

Firma specjalizuje się w projektowaniu instalacji chłodniczych, grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych jak również w budowie niekonwencjonalnych rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną w różnych obszarach. Pierwszym z urządzeń, które mamy przyjemność przedstawić to Resublimacyjna Pompa Ciepła która już funkcjonuje na rynku pod nazwą handlową Transformator Ciepła. 

Doświadczenie, wiedza, pasja i chęć realizacji wysokosprawnych urządzeń grzewczych opartych na idei Lorda Kelwina z 1852 roku pozwoliły na skonstruowanie unikalnej pompy ciepła. Te cztery elementy niezbędne w specjalizacji Chłodnictwo oraz wieloletnie badania pozwoliły na uzyskanie dopracowanego i niezawodnego urządzenia, które pozyskuje ciepło rozproszone z otoczenia, koncentruje je i przesyła pod postacią gorącej wody do urządzeń grzewczych w domach i obiektach przemysłowych oraz do podgrzewania gorącej wody użytkowej.

Korzystanie z ciepła rozproszonego zawartego w parze wodnej znajdującej się w powietrzu atmosferycznym spowodowało, że nasze urządzenie jest wyjątkowo sprawne, co przekłada się na duże oszczędności w kosztach ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Wiedza, badania i optymalizacja konstrukcji na drodze trwających osiem lat eksperymentów pozwoliła na przygotowanie wydajnego i niezawodnego urządzenia osiągającego współczynnik efektywności COP=2,0 przy temperaturze zewnętrznej  -20oC i COP=4,1 przy temperaturze +2oC, a powyżej tej temperatury wartość COP rośnie do ponad 5 (w zależności od temperatury zewnętrznej).

Owocem naszej pracy jest typoszereg Resublimacyjnych Pomp Ciepła wcześniej znanych pod nazwą handlową Transformatory Ciepła. Jest to pierwszy z produktów naszej firmy, który jest przeznaczony zarówno dla odbiorców indywidualnych jak i instytucji.

Współczynnik COP jest stosunkiem energii cieplnej uzyskanej do energii napędowej włożonej i jego wartość decyduje o kosztach eksploatacji. Konstrukcja znacznie przewyższa wymagania dotyczące współczynnika efektywności dla pomp ciepła klasy powietrze – woda określone przez normę PN-EN 14511 (temperatura otoczenia +2oC), precyzująca wartości, powyżej których pompy ciepła mogą być zakwalifikowane jako alternatywne źródła energii. Dzięki temu nasze urządzenia uznane zostały za energooszczędne przez Polseff i znajdują się na liście LEME co sprawia, że istnieje możliwość ubiegania się o różnego rodzaju dofinansowania obniżające koszt inwestycji. Przy wyższych temperaturach otoczenia efektywność urządzenia jest jeszcze większa sprawiając, że eksploatacja jest wyjątkowo korzystna dla Użytkownika i żadne ze znanych urządzeń nie jest w stanie wyprodukować ciepła taniej.

Zapraszamy do skorzystania z naszych unikalnych urządzeń i współpracy z naszą firmą.

Z wyrazami szacunku

Prezes dr inż. Stefan Reszewski

 

Rekomendacje

rek_veolia
Rekomendacje
Rekomendacje
Rekomendacje
Rekomendacje
Rekomendacje
Rekomendacje
rek_mpwik

Polski patent

Resublimacyjne pompy ciepła najbardziej nowoczesne z tej klasy urządzeń grzewczych, którego konstrukcja jest owocem polskiej myśli technicznej. Jego unikalność została potwierdzona patentem.

Tanie ogrzewanie

Koszty ogrzewania budynków i uzyskania ciepłej wody użytkowej za pomocą Resublimacyjnych pomp ciepła są niższe niż z jakichkolwiek innych źródeł odnawialnych.

Prosta instalacja

Nie wymaga wykonywania wykopów ani odwiertów w ziemi w celu realizacji gruntowych wymienników ciepła.

Gwarancja

Na każde urządzenia udzielamy gwarancji.

25 maja tego roku w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zapraszamy Cię do zapoznania się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych oraz polityki prywatności. Czytaj więcej