Firma zajmuje się również audytami energetycznymi zgodnego z Ustawą o Efektywności Energetycznej oraz z normą PN EN 16247. Nowa ustawa z dnia 20 maja 2016 o efektywności energetycznej nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek wykonania audytu energetycznego w terminie do 30 września 2017 roku oraz powtarzania takiego audytu co 4 lata.

Firma Reszewski.pl przygotowuje również projekty koncepcyjne zawierające wytyczne do realizacji projektów wykonawczych pod kątem poszanowania energii oraz zwiększenia efektywności wszystkich instalacji:

 • chłodniczych,
 • klimatyzacyjnych,
 • grzewczych,
 • wentylacyjnych
 • oraz systemów odzysku ciepła.

Poza tym oferujemy techniczne rozwiązania projektowe instalacji trójgeneracyjnych tam gdzie jest to uzasadnione

 

Ustawa o Efektywności Energetycznej

Ustawa z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016r. poz. 831, nazywana dalej Ustawą) zobowiązuje określonych w tej ustawie przedsiębiorców do przeprowadzenia audytu energetycznego. Audyt musi być przeprowadzony, a jego wyniki zgłoszone w terminie 12 miesięcy od daty wejścia Ustawy w życie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Podstawą wprowadzenia ustawy jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE z dnia 26 października 2012 r. (nazywana dalej Dyrektywą) w sprawie efektywności energetycznej, opublikowana 12 listopada 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie z Dyrektywą państwa członkowskie zobowiązują się do działań na rzecz efektywności energetycznej między innymi przez wprowadzenie audytów energetycznych.

Celem wprowadzenia dyrektywy jest zredukowanie użycia energii. Ustawa zobowiązuje przedsiębiorców do powtarzania audytu energetycznego co 4 lata. Niewykonania lub niezgłoszenie wyników audytu do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki grozi nałożeniem kary 5% rocznego obrotu firmy.

Normy i regulacje:

 • PN-EN 16247
  • PN-EN 16247-1, ogólne
  • PN-EN 16247-2, budynki
  • PN-EN 16247-3, procesy
  • PN-EN 16247-4, transport
  • PN-EN 16247-5, kompetencje audytorów
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE z dnia 26 października 2012 r.
 • Ustawa z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej, Dz. U. z 2016r. poz. 831 ·
 • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 46/2016) dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Polski patent

Resublimacyjne pompy ciepła najbardziej nowoczesne z tej klasy urządzeń grzewczych, którego konstrukcja jest owocem polskiej myśli technicznej. Jego unikalność została potwierdzona patentem.

Tanie ogrzewanie

Koszty ogrzewania budynków i uzyskania ciepłej wody użytkowej za pomocą Resublimacyjnych pomp ciepła są niższe niż z jakichkolwiek innych źródeł odnawialnych.

Prosta instalacja

Nie wymaga wykonywania wykopów ani odwiertów w ziemi w celu realizacji gruntowych wymienników ciepła.

Gwarancja

Na każde urządzenia udzielamy gwarancji.

25 maja tego roku w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zapraszamy Cię do zapoznania się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych oraz polityki prywatności. Czytaj więcej