• Najbardziej nowoczesne pompy ciepła

  • Pierwsze urządzenie pracuje nieprzerwanie i bezawaryjnie od 2007 roku

  • Koszt eksploatacji dla domu 220m2 to tylko 210zł na miesiąc

Pobierz nasz najnowszy katalog

KATALOG PL KATALOG ENG

Efektywność Resublimacyjnej pompy ciepła Resublimacyjnej pompy ciepła jak zdecydowana większość na rynku jest urządzeniem o napędzie elektrycznym. Uzyskanie efektu grzewczego CO lub CWU wymaga więc zużycia odpowiedniej ilości energii elektrycznej. Stosunek energii cieplnej uzyskanej na cele użyteczne do energii zużytej nazywa się współczynnikiem efektywności pompy ciepła COP. Dzięki wyjątkowej konstrukcji i jakości zastosowanych podzespołów Resublimacyjna pompa ciepła typoszeregu R1 są w stanie uzyskać COP = 2 przy temperaturach powietrza atmosferycznego - 200C, a w okresie letnim wiosennym i jesiennym może dochodzić nawet do COP = 5. Im wyższy współczynnik efektywności tym niższy koszt eksploatacji. Średnioroczny współczynnik efektywności równy 4 potwierdził się już wielokrotnie wśród Użytkowników eksploatujących takie urządzenia. Sprawność układu nie maleje z biegiem lat co potwierdzają nasi Klienci.  

 

W chwili obecnej koszt ogrzewania za pomocą resublimacyjnej pompy ciepła biorąc pod uwagę średnią temperaturę dla okresu zimowego w strefie klimatycznej miasta Wrocławia oraz ceny paliw w roku 2012 jest ponad: 

- 8,5 razy niższy niż ogrzewania olejem opałowym,

- 7 razy niższy niż ogrzewanie gazem LPG,

- 4 razy niższy niż ogrzewanie kotłem elektrycznym zasilanym energią wg taryfy pozaszczytowej,

- 3,5 razy niższy niż gazem GZ 50,

- 2,5 razy niższy niż ogrzewanie kotłem na węgiel kamienny.  

 

Dane techniczne W chwili obecnej typoszereg Resublimacyjnych pomp ciepła R1 zawiera 3 podstawowe modele 

- R1 - RES 8/48

- R1 - RES 12/61

- R1 - RES 16/81

 

Resublimacyjne pompy ciepła R1 mogą być wykorzystywanej jako urządzenia: 

 

1. jednofunkcyjne: 

- do współpracy z niskotemperaturową instalacją centralnego ogrzewania o parametrach np. Tz/Tp =+45 C/+35 C (Tz - temperatura wody grzewczej na zasilaniu instalacji); Tp temperatura wody na powrocie z instalacji CO) 

- do produkcji ciepłej wody użytkowej o temperaturze zasilania 55 C, 

- do produkcji wody grzewczej do procesów technologicznych Tt<=55 C. 

 

2. dwufunkcyjne: 

Do realizacji potrzeb CO oraz produkcji CWU z uwzględnieniem priorytetu CWU Przedstawione rozwiązania są dedykowane dla: 

- domów jednorodzinnych,

- domów wielorodzinnych, 

- obiektów przemysłowych, 

- obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów sakralnych. 

W trybie pracy – produkcja CWU temperatura wody na wylocie z zasobnika wynosi +55 C. 

 

Resublimacyjne pompy ciepła typoszeregu R1 stanowią źródło ciepła dla systemu grzewczego, do którego należy zaliczyć węzeł grzewczy oraz odbiorniki ciepła. Pompa ciepła montowana jest na zewnątrz budynku (np. na terenie działki lub na dachu) natomiast węzeł grzewczy znajduje się wewnątrz budynku wraz z armaturą kontrolno- pomiarowo i regulacyjną oraz automatyką. Realizacja inwestycji wymagających średniej i dużej mocy uwzględniające kaskadową współpracę resublimacyjnych pomp ciepła, a ilość zastosowanych jednostek jest nieograniczona. Unikalny system sterownia daje możliwość zdalnego nadzoru kontroli i zarządzania zespołem Resublimacyjnych pomp ciepła.

 

Polski patent

Resublimacyjne pompy ciepła najbardziej nowoczesne z tej klasy urządzeń grzewczych, którego konstrukcja jest owocem polskiej myśli technicznej. Jego unikalność została potwierdzona patentem.

Tanie ogrzewanie

Koszty ogrzewania budynków i uzyskania ciepłej wody użytkowej za pomocą Resublimacyjnych pomp ciepła są niższe niż z jakichkolwiek innych źródeł odnawialnych.

Prosta instalacja

Nie wymaga wykonywania wykopów ani odwiertów w ziemi w celu realizacji gruntowych wymienników ciepła.

Gwarancja

Na każde urządzenia udzielamy gwarancji.

25 maja tego roku w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zapraszamy Cię do zapoznania się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych oraz polityki prywatności. Czytaj więcej