• Najbardziej nowoczesne pompy ciepła

  • Pierwsze urządzenie pracuje nieprzerwanie i bezawaryjnie od 2007 roku

  • Koszt eksploatacji dla domu 220m2 to tylko 210zł na miesiąc

Pobierz nasz najnowszy katalog

KATALOG PL KATALOG ENG

Instalacja z wykorzystaniem Resublimacyjnej Pompy Ciepła składa się z dwóch zasadniczych części:

- na zewnątrz obiektu znajduje się Resublimacyjna pompa ciepła zawierająca wszystkie części, w których może znajdować się czynnik chłodniczy R290.

- wewnątrz obiektu znajduje się część hydrauliczna instalacji, która jest indywidualnie projektowana dla każdego obiektu i zazwyczaj zawiera odpowiedniej wielkości zasobnik CWU, bufor instalacji CO, odpowiednie zabezpieczenia hydrauliczne oraz armaturę. 

Obiema częściami instalacji źródła ciepła zarządza sterownik umieszczany zazwyczaj w pomieszczeniu przeznaczonym na część hydrauliczną instalacji. Obie części instalacji połączone są przewodami wodnymi którymi ciepło jest dostarczane do obiektu jak również elektrycznymi stanowiącymi zasilanie elektryczne i komunikację Resublimacyjnej pompy ciepła z instalacją grzewczą.

Najważniejsza zaleta – nieograniczone, niereglamentowane i w pełni odnawialne źródło ciepła.  Źródłem ciepła dla Resublimacyjnych pomp ciepła jest para wodna występująca w powietrzu.

Jej energia występuje w postaci rozproszonej bez możliwości wykorzystania bezpośrednio. Dzięki unikalnej konstrukcji parownika Resublimacyjnej pompy ciepła możliwe jest skoncentrowania ciepła pary wodnej i przeniesienia go na poziom temperatur użytecznych za pomocą znanego z techniki chłodniczej obiegu termodynamicznego. Za transfer ciepła do temperatur użytecznych odpowiada naturalny czynnik chłodniczy R290. Jego zadaniem jest przekazanie ciepła o wysokiej temperaturze do wody realizującej efekt grzewczy na cele CO lub CWU.

Para wodna w powietrzu występuje w powietrzu o każdej porze roku bez względu również na to czy to dzień czy noc. Jej energia jest zgromadzona w stanie skupienia i unikalność pomysłu chronionego patentem polega na zmianie stanu skupienia za pomocą obiegu pompy ciepła i przekazaniem tej energii do instalacji grzewczej.  Ciepło skraplającej się pary wodnej lub zamieniającej się w śnieg resublimacyjna pompa ciepła przesyła pod postacią gorącej wody do instalacji grzewczej w domu. 

Polski patent

Resublimacyjne pompy ciepła najbardziej nowoczesne z tej klasy urządzeń grzewczych, którego konstrukcja jest owocem polskiej myśli technicznej. Jego unikalność została potwierdzona patentem.

Tanie ogrzewanie

Koszty ogrzewania budynków i uzyskania ciepłej wody użytkowej za pomocą Resublimacyjnych pomp ciepła są niższe niż z jakichkolwiek innych źródeł odnawialnych.

Prosta instalacja

Nie wymaga wykonywania wykopów ani odwiertów w ziemi w celu realizacji gruntowych wymienników ciepła.

Gwarancja

Na każde urządzenia udzielamy gwarancji.

25 maja tego roku w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zapraszamy Cię do zapoznania się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych oraz polityki prywatności. Czytaj więcej