• Najbardziej nowoczesne pompy ciepła

 • Pierwsze urządzenie pracuje nieprzerwanie i bezawaryjnie od 2007 roku

 • Koszt eksploatacji dla domu 220m2 to tylko 210zł na miesiąc

Pobierz nasz najnowszy katalog

KATALOG PL KATALOG ENG

 

Polski Patent

Resublimacyjne pompy ciepła jest najbardziej nowoczesnym z tej klasy urządzeń grzewczych, którego konstrukcja jest owocem polskiej myśli technicznej. Jego unikalność została potwierdzona patentem. 

 

Ekonomia

Koszty ogrzewania budynków i uzyskania ciepłej wody użytkowej za pomocą Resublimacyjnych pomp ciepła są niższe niż z jakichkolwiek innych źródeł odnawialnych. Inwestycja w tę konstrukcję jest inwestycją równie trwałą jak budynek który będzie przez nią ogrzewany i zaopatrywany w ciepłą wodę. W połączeniu z ogniwami fotowoltaicznymi można uzyskać efekt ogrzewania CO i CWU „za darmo”. 

 

Ekologia

Resublimacyjna pompa ciepła nie emituje spalin! Nie degraduje gruntu! Jest cicha! Przetwarza ciepło zmian stanu skupienia pary wodnej z powietrza przez 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku. W połączeniu z ogniwami fotowoltaicznymi dzięki wyjątkowo wysokiemu współczynnikowi COP przyczynia się do redukcji CO2. 

 

Funkcje 

Resublimacyjna pompa ciepła spełnia funkcje kolektorów słonecznych oraz wszystkich innych generatorów ciepła. 

 

Prosta instalacja

Resublimacyjna pompa ciepła nie wymaga wykonywania wykopów ani odwiertów w ziemi w celu realizacji gruntowych wymienników ciepła. Sposób podłączenia jej do instalacji grzewczej budynku wymaga uzgodnienia z Projektantem Instalacji Sanitarnych. Gwarancja bez limitów Możemy udzielić wieloletniej gwarancji na nasze urządzenia, dochodzącej nawet do 15 lat. 

 

Mobilność 

W przypadku przeprowadzki posiadacz Resublimacyjnej pompy ciepła może ją bez przeszkód bezproblemowo zastosować do innego budynku lub instalacji. Mobilność Resublimacyjnych pomp ciepła oznacza również ich uniwersalność – różne instalacje można zasilać tym samym urządzeniem, a Przedsiębiorcy mają możliwość leasingu takich urządzeń. 

 

Bezobsługowość 

Resublimacyjna pompa ciepła jest urządzeniem bezobsługowym. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów grzewczych zasilanych paliwami stałymi, olejem opałowym lub gazem LPG nie wymaga żadnego zaangażowania ze strony użytkownika. 

 

Największym osiągnięciem przy tworzeniu Resublimacyjnej Pompy Ciepła  jest wykorzystanie powszechnie dostępnego, darmowego i wydajnego źródła ciepła, które do tej pory nie było wykorzystywane na szeroka skalę. Tym źródłem jest ciepło przemian fazowych pary wodnej występującej w powietrzu atmosferycznym. Ciepło przemian skraplania i powstawania śniegu z pary wodnej na zewnętrznej powierzchni wymienników, które używamy do jego pozyskania, ma ogromne wartości w porównaniu do tradycyjnie wykorzystywanych przemian chłodzenia powietrza, wody lub gruntu. Unikalne od strony naukowej wykorzystanie tych zjawisk jest innowacją i unikalnością naszej konstrukcji. 

Nie jest jednak wielką sztuką zaprojektować urządzenie, które będzie pracowało ekonomicznie, gdy temperatura powietrza jest dodatnia. Ważniejsze od tego jest uzyskanie dużych ilości ciepła przy zaangażowaniu małego nakładu w temperaturach występujących w okresie zimowym. To zadanie zostało osiągnięte, co daje wymierne korzyści użytkownikom.

 

 • MINIMALNA POWIERZCHNIA POTRZEBNA NA INSTALACJĘ I MOBILNOŚĆ URZĄDZENIA

Powierzchnia zajmowana przez Resublimacyjną Pompe Ciepła  pozwala na realizację takiej instalacji przy minimalnej powierzchni działki.  Urządzenie nie jest na stałe związane z budynkiem, co sprawia, że w przypadku przeprowadzki do innego obiektu istnieje możliwość jego przeniesienia i zainstalowania. Daje to również możliwości kredytowania, leasingu itd. Urządzenie można zamontować na dachu lub na działce w dowolnym miejscu i odległości od budynku. 

 

 • DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI I SERWISU

Łączenie Resublimacyjnych Pomp w zespoły ma również wpływ na koszt części zamiennych w przypadku awarii którejś z jednostek w zespole. Jednostki są powtarzalne, dzięki czemu nie ma zagrożenia długiego oczekiwania na naprawę lub wymianę uszkodzonego elementu. Ułatwiony jest też z oczywistych względów serwis.

 

 • BEZPIECZEŃSTWO ZAOPATRZENIA W CIEPŁO DLA OBIEKTU ORAZ REGULACJA WYDAJNOŚCI

Dzięki temu, że zespoły Resublimacyjnych Pomp Ciepła są budowane z powtarzalnych jednostek, uzyskać można dwa niezwykle pożyteczne efekty. Pierwszy z nich dotyczy bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło dla obiektu. Nawet w przypadku awarii jednej pompy ciepła pozostałe są w stanie pokryć większość jego potrzeb. Drugi z efektów dotyczy regulacji wydajności, którą zapewnia zespół Resublimacyjnych Pomp ciepła złożony z kilku jednostek. Prowadzi to do racjonalnego wykorzystania energii koniecznej do napędu.

Z racji faktu, że moc generowana przez pompy ciepła rośnie wraz z temperaturą powietrza zewnętrznego możliwe jest wykorzystanie mniejszej liczby jednostek do realizacji efektu grzewczego przy mniejszym zaangażowaniu energii do napędu.

 

 • DOWOLNOŚĆ KONFIGURACJI ZESPOŁÓW RESUBLIMACYJNYCH POMP CIEPŁA

Zespoły Resublimacyjnych Pomp Ciepła  można łączyć tworząc dowolne konfiguracje instalacji grzewczych. Możliwe jest uzyskanie zespołów jednofunkcyjnych (np. CO lub CWU lub woda technologiczna) lub dwufunkcyjnych (np. CO + CWU, lub CO + woda technologiczna). Zespoły można rozbudowywać lub redukować poprzez zwiększanie lub zmniejszanie ilości jednostek współpracujących ze sobą.

 

 • DOBRZE POJĘTA EKOLOGIA

Poza wspomnianymi wyżej zaletami należy podkreślić, że fakt iż w Resublimacyjnej Pompie ciepła  wykorzystano jako czynnik roboczy gaz naturalny, uniezależnia go od restrykcji związanych ze stosowaniem czynników roboczych pochodzenia syntetycznego mających swoje odzwierciedlenie w Ustawach RP dotyczących obrotu, wykorzystania oraz emisji substancji kontrolowanych oraz utylizacji odpadów.

Innowacji strzeżonych patentem przy samej konstrukcji pompy ciepła jest około 20 i aby doprowadzić do finalnej konstrukcji poświęciliśmy kilka lat. Dla potencjalnego klienta lub użytkownika nie jest to jednak ważne, ponieważ liczy się przede wszystkim to czy konstrukcja będzie sprawna, ekonomiczna i czy jest szansa żeby się zwróciła. 

 

 • ZDALNY KONTAKT SERWISU Z URZĄDZENIEM

Dzięki systemowi monitoringu ułatwiona jest diagnostyka urządzenia oraz skrócony jest czas reakcji serwisu w przypadku jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy.

 

 • BEZOBSŁUGOWOŚĆ, WYGODA MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA I MONITORINGU

Resublimacyjna Pompa Ciepła  jest urządzeniem bezobsługowym, co jest również argumentem, który może mieć znaczenie w porównaniu z tradycyjnymi systemami grzewczymi opalanymi paliwami stałymi, olejem opałowym lub gazem LPG. Stosując  unika się konieczności angażowania powierzchni na składowanie paliwa, instalowania zbiorników na olej opałowy lub LPG. Nie ma konieczności instalowania komina oraz wentylacji kotłowni, ponieważ nasze urządzenia są zasilane energią elektryczną. Nie ma zanieczyszczenia środowiska spalinami emitowanymi przez tradycyjne źródła ciepła, co może być ważne szczególnie w miejscowościach uzdrowiskowych.

System sterowania i monitoringu Resublimacyjnej Pompy Ciepła  jest przystosowany do wykorzystywania w maksymalnym stopniu pozaszczytowej taryfy opłat za energię elektryczną. Jako standard występuje u nas monitoring z poziomu Internetu lub możliwość komunikacji przez modem GSM. Dzięki tym rozwiązaniom istnieje możliwość sterowania temperaturą w domu oraz temperaturą ciepłej wody użytkowej z dowolnego miejsca znajdującego się w zasięgu Internetu lub GSM.  Konstrukcja została opracowana przy zachowaniu wszelkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa określonych w normie PN-EN 378-1, norm kompatybilności instalacji elektrycznej określonych w normach jak również norm maszynowych. 

 

 • MOŻLIWOŚCI KOMPONOWANIA Z ARCHITEKTURĄ OBIEKTU LUB OTOCZENIA

Konstrukcja urządzenia może być również dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta nie tylko pod względem wydajności, ale również estetyki komponując się z budynkiem lub planem zagospodarowania działki.

Na specjalne zamówienie możemy przygotować parowniki w dostępnej palecie kolorów za pomocą techniki anodowania. Paleta anody w załączniku.

Na zamówienie wieńce konstrukcyjne możemy przygotować w dostępnej palecie RAL techniką malowania proszkowego.

 

 • OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII POPRZEZ ELIMINACJĘ ZBĘDNYCH PROCESÓW ENERGETYCZNYCH

Specjalna konstrukcja wymienników ciepła oraz pozostałej konstrukcji Resublimacyjnej Pompy Ciepła sprawia, że nie ma potrzeby marnowania energii elektrycznej na proces odszraniania, a narastająca warstwa śniegu nie jest przeszkodą w pobieraniu ciepła. Odszranianie parowników następuje samoistnie, gdy zostanie osiągnięta temperatura docelowa w instalacji CO i Resublimacyjna Pompa Ciepła zostanie wyłączony przez regulator zarządzający jego pracą. 

 

 • ELIMINACJA ŹRÓDEŁ HAŁASU ORAZ TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ KONSTRUKCJI

Pomysł wykorzystania energii przemian fazowych pary wodnej sprawia, że urządzenie nie posiada wentylatorów, które w konkurencyjnych konstrukcjach wymuszają przepływ powietrza i są źródłem hałasu. Wyeliminowanie wentylatorów z urządzenia wpływa również na wysoki współczynnik efektywności uzyskiwany przez Resublimacyjną Pompe Ciepła, ponieważ nie ma potrzeby napędzania dodatkowych urządzeń. Ta cecha ma również wpływ na bardzo wysoką trwałość konstrukcji. 

 

 • ELIMINACJA HAŁAŚLIWYCH URZĄDZEŃ Z BUDYNKU, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA

Umieszczenie Resublimacyjnej Pompy Ciepła na zewnątrz budynku sprawia, że w pomieszczeniu kotłowni nie ma żadnego czynnika chłodniczego, który w przypadku rozszczelnienia urządzenia mógłby zagrażać domownikom. Nie ma również potrzeby wentylacji awaryjnej takiego pomieszczenia i angażowania dodatkowej powierzchni w pomieszczeniu kotłowni. Nie ma również potrzeby wygłuszania jej, aby uniknąć hałasu generowanego przez sprężarkę każdej innej pompy ciepła. W pomieszczeniu kotłowni znajdują się jedynie zasobnik na ciepłą wodę użytkową (CWU), zbiornik akumulacyjny instalacji (CO), niezbędna armatura hydrauliczna oraz szafa elektryczno-sterownicza Resublimacyjnej Pompy Ciepła, z tego powodu nie ma żadnych norm narzucających wymiary kotłowni i daje to dużą dowolność na etapie projektowania.

 

 • EFEKTYWNOŚĆ URZĄDZENIA I KOSZT EKSPLOATACJI

Wiedza, badania i optymalizacja konstrukcji na drodze trwających osiem lat eksperymentów pozwoliła na przygotowanie wydajnego i niezawodnego urządzenia osiągającego współczynnik efektywności COP powyżej 2 przy temperaturze zewnętrznej -200C i COP powyżej 4,2 przy temperaturze +20C. Współczynnik COP jest stosunkiem energii cieplnej uzyskanej do energii napędowej włożonej i jego wartość decyduje o kosztach eksploatacji. Konstrukcja znacznie przewyższa wymagania dotyczące współczynnika efektywności dla pomp ciepła klasy powietrze – woda określone przez normę PN-EN 14511 (temperatura otoczenia +20C), w której przedstawiono wartości, powyżej których pompy ciepła mogą być uznane za alternatywna źródła energii. Dzięki temu nasze urządzenia uznane zostały za energooszczędne przez Polseff i znajdują się na liście LEME co sprawia, że korzystając z kredytu można liczyć na uzyskanie 10% premii co obniża koszt inwestycji. Przy wyższych temperaturach otoczenia efektywność urządzenia jest jeszcze wyższa co sprawia, że eksploatacja jest wyjątkowo korzystna dla Użytkownika i żadne ze znanych urządzeń nie jest w stanie wyprodukować ciepła taniej.

W chwili obecnej koszt ogrzewania za pomocą Resublimacyjnej Pompy Ciepła biorąc pod uwagę średnią temperaturę dla okresu zimowego w strefie klimatycznej miasta Wrocławia oraz ceny paliw w roku 2012 jest:

4 razy niższy niż ogrzewanie kotłem elektrycznym zasilanym energią wg taryfy pozaszczytowej,

ponad 8,5 razy niższy niż ogrzewania olejem opałowym,

7 razy niższy niż ogrzewanie gazem LPG,

prawie 3,5 razy niższy niż gazem GZ 50,

prawie 2,5 razy niższy niż ogrzewanie kotłem na węgiel kamienny.

 

 • BEZPIECZNE I NIEOGRANICZONE ŹRÓDŁO CIEPŁA DLA OBIEKTU

Dzięki wykorzystaniu opisanego zjawiska nasza konstrukcja jest alternatywą dla pomp ciepła wykorzystujących jako jego dolne źródło wody podskórne oraz grunt. Dzięki temu eliminowane są nakłady inwestycyjne na kosztowne prace ziemne oraz eksploatacyjne konieczne dla napędu pomp hydraulicznych pośredniczących w wymianie ciepła pomiędzy parownikiem a dolnym źródłem ciepła. Nie istnieje niebezpieczeństwo wyeksploatowania dolnego źródła ciepła jak w przypadku pomp z wymiennikami gruntowymi i nie ma potrzeby regeneracji dolnego źródła ciepła ze względu na fakt, że jest ono w pełni odnawialne i zawsze dostępne. 

 

Polski patent

Resublimacyjne pompy ciepła najbardziej nowoczesne z tej klasy urządzeń grzewczych, którego konstrukcja jest owocem polskiej myśli technicznej. Jego unikalność została potwierdzona patentem.

Tanie ogrzewanie

Koszty ogrzewania budynków i uzyskania ciepłej wody użytkowej za pomocą Resublimacyjnych pomp ciepła są niższe niż z jakichkolwiek innych źródeł odnawialnych.

Prosta instalacja

Nie wymaga wykonywania wykopów ani odwiertów w ziemi w celu realizacji gruntowych wymienników ciepła.

Gwarancja

Na każde urządzenia udzielamy gwarancji.

25 maja tego roku w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zapraszamy Cię do zapoznania się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych oraz polityki prywatności. Czytaj więcej