• Najbardziej nowoczesne pompy ciepła

  • Pierwsze urządzenie pracuje nieprzerwanie i bezawaryjnie od 2007 roku

  • Koszt eksploatacji dla domu 220m2 to tylko 210zł na miesiąc

Pobierz nasz najnowszy katalog

KATALOG PL KATALOG ENG

Szanowni Państwo. 

Mam przyjemność pokrótce przedstawić moją karierę zawodową i naukową. Aktualnie poza firmą „dr Reszewski” Sp.k", pracuję na Politechnice Wrocławskiej jako adiunkt naukowo- dydaktyczny. Pozostaję również czynnym zawodowo Projektantem Instalacji Chłodniczych, Klimatyzacyjnych, Wentylacyjnych, Grzewczych oraz Zaopatrzenia w zimną i ciepłą wodę.

W roku 1995 ukończyłem Politechnikę Wrocławską i uzyskałem tytuł mgr inż. Budowy maszyn w specjalizacji chłodnictwo. Po ukończeniu studiów rozpocząłem studia doktoranckie na mojej Uczelni jednak ze względu na chęć doskonalenia swoich umijętności od lutego roku 1996 do lutego 1998 pracowałem jednocześnie dla firmy Alfaco - North sp. z o.o. W tej firmie po raz pierwszy zetknąłem się z rzeczywistym chłodnictwem i dzięki szkoleniom prowadzonym przez firmy produkujące komponenty instalacji chłodniczych nabyłem część wiedzy koniecznej każdemu inżynierowi specjalności chłodnictwo.

Ze względu na fakt, że pracując w firmie handlowej nie miałem możliwości sprawdzenia swoich umiejętności budowy instalacji chłodniczych oraz serwisowania ich, po rezygnacji z pracy w firmie Alfaco - North, założyłem wraz ze wspólnikiem firmę zajmującą się serwisem urządzeń i instalacji chłodniczych. Pracując jako serwisant nabyłem odpowiedniej wiedzy monterskiej ale kosztem opóźnienia realizacji swojej pracy doktorskiej. Wobec powyższego po roku działalności zrezygnowałem z prowadzenia działalności i powróciłem do  pracy naukowej łącząc ją z pracą w firmie PPHU WIGMORS.  Od roku 1999 do lutego 2002 łączyłem karierę naukowo - dydaktyczną przy realizacji pracy doktorskiej z pracą zawodową w PPHU WIGMORS, gdzie zajmowałem stanowisko Dyrektora d/s technicznych i handlowych. Niestety na dłuższą metę nie było możliwości łączenia funkcji dyrektora w prywatnej firmie, naukowca oraz projektanta instalacji chłodniczych wobec czego byłem zmuszony zakończyć moją bardzo dobrą współpracę z WIGMORS, z której Właścicielem Panem Wincentym Szerszeniem do tej pory utrzymujemy bardzo dobry kontakt.

W marcu roku 2002 uzyskałem tytuł Doktora Nauk Technicznych z Dziedziny Chłodnictwo. Moja praca doktorska dotyczyła wykorzystania w technice chłodniczej węglowodorów nasyconych oraz ich mieszanin. Od roku 2003 podjąłem pracę na Politechnice najpierw jako asystent a następnie od roku 2005 jako adiunkt naukowo- dydaktyczny. W międzyczasie cały czas projektowałem, nadzorowałem budowy oraz uruchamiałem zaprojektowane samodzielnie instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne itp.

Ze względu na chęć uzyskania uprawnień budowlanych projektowych oraz wykonawczych jak również okazane mi zaufanie przez moich Klientów, którzy wymagali ode mnie coraz większego zakresu moich projektów, w roku 2006 podjąłem studia na Wydziale Inżynierii Środowiska w kierunku  Klimatyzacja, Wentylacja i Ogrzewnictwo. Ukończyłem je w roku 2007 z wyróżnieniem uzyskując tytuł mgr inżyniera w dziedzinie Klimatyzacja, Wentylacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne.

W międzyczasie od roku 1999 do chwili obecnej jestem czynnym Projektantem i udało mi się zrealizować około 200 projektów z czego najciekawszymi jak do tej pory pozostają instalacje w obiektach:    

Bosch – Długołęka,  Hotel Dorint (obecnie Sofitel) – Wrocław, Holiday Inn (obecnie Scandic) – Wrocław, Farutex – Wrocław, American Bistro Poland – Wrocław, Piekarnia Familijna – Kuźnica Czeszycka k. Wrocławia, Zakład przetwórstwa mięsnego “Stendera” k Ostrowa Wlk., Hipermarket sieci handlowej Delikatesy Centrum w Stalowej Woli, Faurecja–Gorzów, Simoldes Plastikos – Jelcz Laskowice, Wrocławski Park Technologiczny, Zakłady mięsne Pierzchała – Kozienice – część produkcyjna, Minova – Ksante (KGHM) – Polkowice, Instalacja Klimatyzacji Absorpcyjna dla Kogeneracja S.A.- Wrocław, Supermarkety T&J Społem ul. Kasprowicza Wrocław - wszystkie instalacje: Chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja, C.W.U., Supermarket T&J Społem ul. Jemiołowa Wrocław – wszystkie instalacje: Chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja, C.W.U.     

Największym wyzwaniem, z którym do tej pory sobie poradziłem jednak była instalacja, którą zaprojektowałem, przetestowałem i uruchomiłem dla Alstom Power - dla obiektu Elektrowni Atomowej Borselle w Holandii. Była to instalacja awaryjnego usuwania wodoru z przestrzeni generatorów.

Najnowszym ze znaczących projektów który został wykonany wraz z moimi Kolegami i Koleżankami którzy byli wcześniej moimi dyplomantami jest instalacja chłodnicza dla Zakładów Tłuszczowych Kruszwica gdzie produkowany jest znany na rynku Olej Kujawski. Instalacja odpowiada za utrzymanie niezbędnego reżimu temperatur produkcji i rozlewania oleju. 

Przyjemność sprawia zarówno proces projektowy jak i uruchamianie kolejnych instalacji więc firma „dr Reszewski” Sp.k. będzie dalej realizowała nie tylko produkcję powtarzalnych urządzeń ale również wykonywała projekty różnych instalacji.   

Kontynuuję oczywiście równolegle swoją karierę naukowo-dydaktyczną, więc co roku kilku moich Dyplomantów rozpoczyna pracę w zawodzie i większość z nich z powodzeniem ją kontynuuje. Jedna z moich byłych Dyplomantek uzyskała już tytuł Doktora Nauk Technicznych z dziedziny Klimatyzacja i Wentylacja, z czego jestem bardzo dumny, a niedługo kolejni moi absolwenci będą mieli okazję bronić swoje prace doktorskie.

Do chwili obecnej mam pięć zgłoszeń patentowych, z których jednym jest zgłoszona wspólnie z Adamem Kowalskim pompa ciepła EKO-HEAT. 

Dziedziną, która od czasów studiów mnie interesowała jest wykorzystanie pomp ciepła w technice grzewczej oraz systemy ziębno grzejne. Już moja praca dyplomowa z roku 1995 dotyczyła pompy ciepła klasy woda- woda.

W czerwcu roku 2013 wraz z firmą Autoklimat powołaliśmy spółkę Sp.z o.o., która podjęła się produkcji i sprzedaży pompy ciepła, którą wcześniej opatentowałem wraz z Adamem Kowalskim.

Po roku intensywnych prac projektowych i realizacji mam przyjemność przedstawić przedstawiliśmy produkt unikalny, trwały, cichy, o bardzo wysokim współczynniku efektywności oraz wyposażony w autorski system monitoringu i zdalnego sterowania. Niewątpliwą zaletą jest również fakt, że w odróżnieniu do pomp ciepła klasy solanka-woda, resublimacyjną pompę ciepła można bez ograniczeń przenosić z jednego budynku do innego, jak również fakt, że nigdy nie będzie podlegała restrykcjom związanym z ograniczeniami w stosowaniu syntetycznych czynników chłodniczych ponieważ używamy czynników naturalnych do realizacji obiegu.  

Podczas realizacji tego projektu wykorzystane zostały materiały z mojej pracy doktorskiej.

Resublimacyjna pompa ciepła (Transformator ciepła) jest unikalnym urządzeniem, a opis procesów wymiany ciepła pomiędzy resublimującą wilgocią z powietrza i odparowującym czynnikiem chłodniczym w parowniku jest częścią mojej pracy habilitacyjnej. Dzięki badaniom, które prowadziłem przez te kilka lat, istnieje już niezbędny materiał, który pozwoli na sporządzenie modelu matematycznego do projektowania wymienników pozyskujących ciepło resublimacji - czego w literaturze światowej do chwili obecnej nie ma. 

Na realizację reszty nowatorskich pomysłów mam już coraz więcej czasu więc firma będzie wkrótce wprowadzała kolejne urządzenia na rynek. 

Szczegóły dotyczące Resublimacyjnej Pompy Ciepła, które w celach handlowych funkcjonowała pod nazwą Transformator Ciepła, jest dziełem nie tylko moim ale również osób i firm współpracujących przy realizacji projektu i jego wdrożeniu znajdziecie Państwo na naszej stronie, do której lektury serdecznie zapraszam.

Z wyrazami szacunku

dr inż. Stefan Reszewski

Rekomendacje

rek_veolia
Rekomendacje
Rekomendacje
Rekomendacje
Rekomendacje
Rekomendacje
Rekomendacje
rek_mpwik

Polski patent

Resublimacyjne pompy ciepła najbardziej nowoczesne z tej klasy urządzeń grzewczych, którego konstrukcja jest owocem polskiej myśli technicznej. Jego unikalność została potwierdzona patentem.

Tanie ogrzewanie

Koszty ogrzewania budynków i uzyskania ciepłej wody użytkowej za pomocą Resublimacyjnych pomp ciepła są niższe niż z jakichkolwiek innych źródeł odnawialnych.

Prosta instalacja

Nie wymaga wykonywania wykopów ani odwiertów w ziemi w celu realizacji gruntowych wymienników ciepła.

Gwarancja

Na każde urządzenia udzielamy gwarancji.

25 maja tego roku w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zapraszamy Cię do zapoznania się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych oraz polityki prywatności. Czytaj więcej