• Najbardziej nowoczesne pompy ciepła

  • Pierwsze urządzenie pracuje nieprzerwanie i bezawaryjnie od 2007 roku

  • Koszt eksploatacji dla domu 220m2 to tylko 210zł na miesiąc

Pobierz nasz najnowszy katalog

KATALOG PL KATALOG ENG

Resublimacyjne pompy ciepła służą do ogrzewania domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, sklepów, warsztatów, hal sportowych, magazynów, szkół, kościołów, stacji benzynowych oraz wody w basenach i innych obiektów użyteczności publicznej lub przemysłowych wymagających bezpiecznego ogrzewania ekologicznego i ekonomicznego.

Urządzenia są przeznaczone do współpracy z niskotemperaturowymi instalacjami o grzewczymi o temperaturze zasilania do 450C jako jedyne źródło ciepła. Możliwe jest łączenie kilku jednostek pracujących jako zespół jak również współpraca praktycznie z każdym istniejącym źródłem ciepła. Dzięki temu możliwa jest realizacja instalacji z realizacja instalacji grzewczych średniotemperaturowych, w których o temperatura zasilania przekracza 450C. Tego typu rozwiązania wymagają konsultacji z działem technicznym w celu prawidłowej konfiguracji instalacji.

Dobór właściwego rozwiązania wymaga indywidualnego podejścia do każdego obiektu i wykonania bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą zależną od strefy klimatycznej w której znajduje się obiekt oraz na cele zaopatrzenia w ciepło instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU).  

Cechą charakterystyczną jest wyjątkowo niski koszt eksploatacji w stosunku do konwencjonalnych urządzeń grzewczych wykorzystujących do generowania ciepła gaz LPG, olej opałowy, węgiel, koks, lub drewno jak również jest najbardziej korzystną alternatywą w stosunku do sieci ciepłowniczych lub kotłów elektrycznych.  W połączeniu z ogniwami fotowoltaicznymi daje ogromne korzyści nie tylko Inwestorowi ale również środowisku naturalnemu.  

Resublimacyjne pompy ciepła nie wymagają realizacji kosztownych gruntowych wymienników ciepła i nie zanieczyszczają środowiska hałasem pochodzącym od wentylatorów ponieważ eksploatują parę wodną znajdującą się w powietrzu jako dolne źródło ciepła na drodze jej skraplania lub resublimacji. Powierzchnia wymiany ciepła parownika Resublimacyjnej pompy ciepła stanowi ekwiwalent około 1000mb rur wymienników gruntowych poziomych i około 600mb rur wymienników gruntowych pionowych. Dodatkową niebagatelną przewagą jest wykorzystanie gazu naturalnego R290 jako czynnika chłodniczego realizującego obieg pompy ciepła dzięki czemu Użytkownik nigdy nie będzie podlegał restrykcjom związanym z wykorzystaniem czynników chłodniczych powiększający efekt cieplarniany. 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

 

Polski patent

Resublimacyjne pompy ciepła najbardziej nowoczesne z tej klasy urządzeń grzewczych, którego konstrukcja jest owocem polskiej myśli technicznej. Jego unikalność została potwierdzona patentem.

Tanie ogrzewanie

Koszty ogrzewania budynków i uzyskania ciepłej wody użytkowej za pomocą Resublimacyjnych pomp ciepła są niższe niż z jakichkolwiek innych źródeł odnawialnych.

Prosta instalacja

Nie wymaga wykonywania wykopów ani odwiertów w ziemi w celu realizacji gruntowych wymienników ciepła.

Gwarancja

Na każde urządzenia udzielamy gwarancji.

25 maja tego roku w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zapraszamy Cię do zapoznania się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych oraz polityki prywatności. Czytaj więcej