Polityka prywatności RODO

 

1. Administrator danych

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Dr Reszewski Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Międzyleska 4 (zwana dalej Dostawcą Usług lub Dr Reszewski Sp. K.) danych osobowych Abonentów w związku z zawieranymi umowami na świadczenie usług oraz usług dodatkowych. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu

do Państwa danych jest Dr Reszewski Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Międzyleska 4, 50-514, KRS 0000620326; NIP 899-27-91-396 (dalej Administrator).

Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

 

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest Dr Reszewski Sp. K.

Dane kontaktowe do Dr Reszewski Sp. K.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Gromadzenie danych

Jakie dane przetwarzamy? 

Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, numer NIP.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych? 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

a. wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b. konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c. wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d. konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów Dr Reszewski Sp. K. (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

e. w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Dr Reszewski Sp. K. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Realizacja naszych prawnie uzasadnionych celów obejmuje przekazywanie ważnych inforamcji dotyczących oferowanych przez Dr Reszewski Sp. K. produktów, wraz z czynnościami towarzyszącymi przygotowaniu i realizacji umów sprzedaży, serwisu oraz obsługi gwarancji i reklamacji.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania produkcji i sprzedaży, współpracy z podwykonawcami i serwisantami, obsługi serwisu i gwarancji.

Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora z takich źródeł za pośrednictwem formularza elektroniczneg,w formie telefonicznej i formie papierowej: korespondencja biznesowa, zapytania handlowe, oferty handlowe, dane z przygotowania i realizowanych umów.

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów logistycznego w ramach realizacji zlecenia transportu zamawianych towarów i usług.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 

3. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji o podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.

 

Jakie masz prawa? 

Informujemy, że zgodnie z RODO masz prawo do: 

1. dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii; 

2. sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych; 

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

4. przenoszenia danych; 

5. wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz 

6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych. 

Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, prawo żądania uzupełnienia danych niekompletnych, prawo do przenoszenia danych, a także w przypadkach określonych w Rozporządzeniu: prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych następuje po zapoznaniu się z niniejszą polityką, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. W takim przypadku wyrażają Państwo swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody.

Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie przy użyciu odpowiedniego linku znajdującego się pod każdą wiadomością przesłaną przez Administratora. Ponadto mogą Państwo wycofać zgodę wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w niniejszej polityce prywatności.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i odpowiedniej poufności, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich.

 

Dane kontaktowe

Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania dotyczące się do przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych, w tym w zakresie dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub wycofania zgody na ich przetwarzanie mogą Państwo kierować drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Dr Reszewski Sp. K. ul. Międzyleska 4, Wrocław 50-514.

 

Prawo do sprzeciwu: 

W każdej chwili przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, które realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w powyższych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla Dr Reszewski Sp. K.  ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

Aby skorzystać z powyższych praw możesz: 

- wysłać do nas pismo na adres siedziby spółki lub 

- wysłać wiadomość email na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

POLITYKA COOKIES

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 W jakim celu używamy ciasteczek?

Ciasteczka wykorzystujemy w celu usprawnienia działania strony. Dzięki ciasteczkom gromadzimy anonimowe dane w celach statystycznych. Ciasteczka pomagają nam również w realizowaniu celów marketingowych – lepiej dopasowujemy treści do potrzeb naszych użytkowników.

 

Warunki przechowywania

Ciasteczka przechowujemy na stałe lub sesyjnie. Ciasteczka stałe są usuwane ręcznie lub w skutek ustawień oprogramowania służącego do korzystania z internetu. Ciasteczka sesyjne są wykorzystywane podczas wizyty na stronie i są kasowane wraz z zakończeniem wizyty.

 

Wyrażenie zgody

Ciasteczka możesz usunąć samodzielnie, w ten sposób informujesz naszą stronę, że nie wyrażasz zgody na przechowywanie ciasteczek w swoim urządzeniu. Aby to zrobić skorzystaj z wyszukiwarki internetowej wyszukując przykładową frazę: “jak wyłączyć ciasteczka w Chrome”.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator serwisu Dr Reszewski Sp. K. z siedzibą pod adresem al. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław.

Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem agencje reklamowe oraz inne podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Dr Reszewski Sp. K.

 

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

  • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

  • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

  • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

  • Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  • Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

  • twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
  • twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
  • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

f. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

  • skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

 

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Pliki cookies przechowywane będą w celu utrzymania sesji użytkownika w ramach serwisu; dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w szczególności prezentacji oferty dostosowanej do lokalizacji; tworzenia statystyk oglądalności serwisu.

 

W każdym momencie można dokonać ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia cookies róznią się w zależności przeglądarki internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji cookies w swojej przeglądarce odwiedź poniższe strony:

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Safari: http://www.apple.com/support/safari/

 

 

Informacje końcowe

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem, proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. Zdajemy sobie sprawę, że niniejszy materiał jest obszerny, dlatego w razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji) prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polski patent

Resublimacyjne pompy ciepła najbardziej nowoczesne z tej klasy urządzeń grzewczych, którego konstrukcja jest owocem polskiej myśli technicznej. Jego unikalność została potwierdzona patentem.

Tanie ogrzewanie

Koszty ogrzewania budynków i uzyskania ciepłej wody użytkowej za pomocą Resublimacyjnych pomp ciepła są niższe niż z jakichkolwiek innych źródeł odnawialnych.

Prosta instalacja

Nie wymaga wykonywania wykopów ani odwiertów w ziemi w celu realizacji gruntowych wymienników ciepła.

Gwarancja

Na każde urządzenia udzielamy gwarancji.

25 maja tego roku w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zapraszamy Cię do zapoznania się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych oraz polityki prywatności. Czytaj więcej